2013: Å bli en stemme. Camilla Collett 1813 – 1894

Generell info

Plakatserien ble laget i forbindelse med 200-årsjubileet for Camilla Colletts fødsel og 100-årsjubileet for alminnelig stemmerett i Norge.

Bilder i utstillingen