Henvendelse fra Sivilombudet vedrørende dispensasjonssak

Sivilombudet har behandlet en klage vedrørende en ansettelsessak og har i en uttalelse om ansettelse av biblioteksjef i Vestvågøy kommune påpekt at ansettelsen er i strid med folkebibliotekloven § 5, forskrift om kvalifikasjonskrav til ansatte i folkebibliotek § 2 og utlysningsteksten.

I forbindelse med undersøkelsen har Sivilombudet også bedt Nasjonalbiblioteket redegjøre for sin rolle i saken.

Her kan du lese brevet fra Sivilombudet: Brev fra Sivilombudet om undersøkelse av eget tiltak og svaret fra Nasjonalbiblioteket : Undersøkelse av biblioteksjefstilling i Vestvågøy kommune, svar.