Alle studenter og elever kan nå logge seg inn via Feide for tilgang

Siden alle landets bibliotek er stengt, har Nasjonalbiblioteket fått i oppgave å gi digital tilgang til pliktavleverte bøker, aviser og tidsskrift til alle gjennom Nettbiblioteket. Nå er dette klart for elever og studenter med Feidebruker.

Alle studenter og elever kan nå logge seg inn via Feide for tilgang. De vitenskapelig ansatte kan logge seg inn som før. Bibliotekarene må dessverre fortsatt gi seg selvtilgang ved å sende søknad, og så gå inn og godkjenne den.

Studentene og elevene benytter seg altså av denne muligheten for pålogging:  

For studenter: Husk at det er en forutsetning for tilgang at ditt universitet/din høgskole har aktivert tjenestetilgang til tjenesten «NB Digitalt Bibliotek» i Feide.  

For elever/skoler: For at en skal kunne gi tilgang via Feide så må altså NB Digitalt bibliotek være aktivert i Feide. Skolene må da ta kontakt med Feide-administrator i sin kommune/fylkeskommune. Feideadministrator (ikke hver enkelt skole) må undertegne en Databehandleravtale med oss, på vegne av en kommune/et fylke. Den finnes her:  https://www.nb.no/databehandleravtale/  

Antall lisenser er økt til 30. Studentene får da tilgang til alt som ligger ute i vårt søk. Også det som er merket med Kan kun åpnes i Nasjonalbiblioteket. Tilgangen gis for 8 timer av gangen.    

Om studenten/eleven ikke får det til, har de tilbudet om å sende sine søknader til oss, om de ikke sender dem til dere. Da gjør de følgende: Gå inn på denne siden og logg på med MinID. Etter pålogging kommer de til denne siden hvor de kan få sendt inn sin søknad. NB! De må velge Nasjonalbiblioteket Seksjon Publikumstjenesten, Utlånet som sitt bibliotek.
Det er bare hvis de velger dette biblioteket at søknadene kan behandles av oss.

I påskeuken (fra onsdag 8. april til og med mandag 13. april) behandler vi søknader fortløpende i tidsrommet 10-17. Det sendes en bekreftelse på e-post når tilgang er gitt. Hvis du ikke har fått tilgang innen 30 minutter etter at du søkte, send oss gjerne en e-post på veiledningen@nb.no.

Tilgangen gis for 8 timer av gangen. De må søke på nytt når disse 8 timene har gått.  

Til vanlig gis denne tilgangen kun til dokumentasjons- og forskningsformål. Dette kravet er lempet på pga. alle restriksjoner som følger med koronaviruset.