Rapportering av skolebibliotekstatistikk for 2020

Etter forskrift om bibliotekstatistikk, skal det rapporteres statistikk for bibliotek i skolen. Dersom skolen ikke har eget skolebibliotek, ber vi om at man likevel logger på og registrerer noen få data om bibliotektilbudet til elevene.

Statistikkrapporteringen for grunn- og videregående skole åpner i uke 2.

Det blir da sendt en epost fra oss (bibliotekutvikling@nb.no) til alle skolene med lenke til skjema og skolens unike passord. Lenke til skjemaet vil også være å finne på bibliotekutvikling.no

Skolenes frist for å levere skolebibliotekstatistikk er mandag 17. februar. Selv om man har rapportert statistikk, vil det være mulig å gjøre endringer fram til registreringsfristen utløper.