Kontroll av skolestatistikk 2020

Etter forskrift om bibliotekstatistikk, skal det rapporteres statistikk for bibliotek i skolen. Dersom skolen ikke har eget skolebibliotek, ber vi om at de likevel logger på og registrerer noen få data om bibliotektilbudet til elevene. Kommunen/fylkeskommunen er ansvarlig for å følge opp skolenes statistikkrapportering.

Statistikkrapporteringen for grunn- og videregående skole åpner i uke 2.

Skoler, kommuner og fylkeskommuner får da tilsendt e-post med informasjon om rapportering av skolebibliotekstatistikk. Eposten inneholder lenke og passord til pålogging.

Ved pålogging får kommuner og fylkeskommuner oversikt over grunnskoler og videregående skoler. Oversikten gir tilgang til status for den enkelte skoles rapportering, skolenes rapporteringsskjemaer og mulighet til å hente ut rapporter i form av regneark. Kommuner og fylkeskommuner leverer ikke lenger eget skjema, men purrer og kvalitetssikrer statistikken skolene skal rapportere.

Skolenes frist for å levere skolebibliotekstatistikk er mandag 17. februar. Kommunenes og fylkeskommunenes frist for å følge opp kontrollere skolenes statistikkrapportering er torsdag 17. mars.