Håndtering av insekt i bibliotek

Insektangrep i bibliotek er et kjent prob­lem i store deler av verden, men i Skandi­navia har vi vært ganske forskånet mot dette inntil for noen år siden.

Klimaen­dringer, varmere vær og større flyt av varer og mennesker mellom ulike verdensdeler er noe av årsaken til dette. Denne brosjyren handler om håndtering av insektangrep generelt, og spesielt om bekjempelse av det papirspisende skjeggkreet.

Nasjonalbiblioteket har utarbeidet en brosjyre om hvordan man begrenser og håndterer insekt, og da spesielt skjeggkre som spiser papir, i bibliotek.