Formidling og medvikrning mot nytt bygg

  • Prosjekteier Siljan kommune
  • Type Innsatsområder
  • Kontaktperson Jeanett Aas Andersen
  • Tidsperiode 2018 - 2020
  • Antall år 3
  • Samlet støtte 200000 kr

Mål

1. Formidle og opplyse publikum hva et moderne bibliotek er og hvilke muligheter som ligger i et nytt bibliotekbygg.
2. Heve kompetansen for ansatte om digitale muligheter og sambruk innen moderne bibliotek.
3. Åpne for brukermedvirkning inn mot nytt bibliotekbygg.

Beskrivelse

Siljan kommune skal bygge nytt bibliotek i sentrum! Det er vedtatt i kommunens økonomiplan at det skal brukes 45 millioner til nytt bibliotekbygg med en sentral beliggenhet i kommunen. I dag ligger biblioteket i utkanten av bygda og er dårlig tilrettelagt for å imøtekomme dagens krav til hva et folkebibliotek skal være. Heldigvis er det bedre tider i vente. Vi har masse energi og pågangsmot når vi nå skal inn i prosessen med bygging av et nytt og moderne bibliotekbygg i sentrum. Hva mer som skal være med inn i bygget er ennå ikke avklart, men vi ser for oss en løsning med kafe, friskvern, frivillighet mm. Målsettingen med et nytt bygg er å bidra til et aktivt sentrum og kunne tilby et godt og variert tilbud til ulike brukergrupper og generasjoner. Det er naturligvis også et ønske om meråpent bibliotek, men vi ønsker at det nye bygget ikke skal være et tomt skall, men fylles med innhold og aktivitet. Det er et ønske om å tenke helt nytt når det gjelder muligheter rundt publikumsservice, organisering av frivillighet i kommunen og sambruk av bibliotekbygg. Vi ønsker hjelp til å kartlegge mulighetene og heve vår kompetanse på området. Vi er en liten kommune med lite kunnskap på feltet og relativt lite ressurser. Men vi ønsker ikke at det skal hindre oss i å skape store ting for bygda og vil heller ikke hindre høye forventninger til det nye bygget. Vi ønsker å få ekstern ekspertise til å skape et skreddersydd bibliotek for vår kommune og våre behov. Vi ønsker så å formidle kunnskapen vi får videre til befolkningen. Vi ønsker å vise dem mulighetene som ligger i et moderne bibliotek, da biblioteket fremdeles i stor grad regnes kun som en plass man låner bøker i vår kommune. Som bibliotekloven sier er vi så mye mer enn det; en uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt, fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet, både gjennom aktiv formidling og tilgjengeliggjøring av bøker og andre medier. Og alt dette skal være av kvalitet, det skal være aktuelt og allsidig, og bibliotekenes innhold og tjenester skal gjøres kjent.
Vi har et ønske om at de mulighetene som ligger til rette med den nye bibliotekloven skal befeste seg i befolkingen og at de skal få en begeistring og et eierskap til det nye bibliotekbygget. For å kunne lykkes med dette opplysningsarbeidet er vi avhengig av god kommunikasjon med folk i bygda. Det er politisk og administrativ vilje og engasjement rundt prosjektet, og vi ønsker å få lokalbefolkningen med i vår entusiasme, og få dem til å føle at deres stemmer blir hørt.
Vi er avhengig av å få vist fram muligheter for sambruk i et nytt bygg, få vist fram smarte løsninger både i den fysiske utformingen av arealet, i tillegg til gode digitale plattformer og formidlingsarenaer. Her er det mange muligheter, og vi ønsker at prosjektet kan hjelpe oss å få kartlagt mulighetene og så sette dem ut i live. Vi som er en liten kommune er helt avhengig av at innbyggerne føler et eierskap til prosjektet, og at vi får markedsført våre intensjoner underveis i prosjektet. Vi ønsker også i dette arbeidet en tettere samarbeidsplattform inn mot frivilligheten i kommunen.