Utredning om digitale utlån fra folkebibliotek

Høretelefon med ledning som ender opp i en bok

I forbindelse med Stortingets behandling av bokloven i juni 2023 vedtok Stortinget følgende: 

Stortinget ber regjeringen så snart som mulig utrede om det er mulig å fastsette bestemmelser for folkebibliotekene om digitalt utlån av digitale verk.

På bakgrunn av dette vedtaket har Kultur- og likestillingsdepartementet fått utredet mulighetsrommet for norske myndigheter til fastsette nasjonale bestemmelser om utlån av digitale verk i folkebibliotek. Utredningen er gjennomført av Torger Kielland på vegne av departementet.

Nasjonalbiblioteket vil som følge av utredningen sette i gang arbeidet med å endre sine anbefalinger for utlån av E-bøker og digitale lydbøker. Nåværende anbefalinger finner du her: