Nasjonalbiblioteket skal lede nytt forskningsprosjekt om kunstig intelligens

Regjeringen gir Nasjonalbiblioteket ansvaret for å lede et nytt forskningsprosjekt som skal undersøke bruk av opphavsrettslig beskyttet materiale i trening av norsk kunstig intelligens. 

– Vi vil at fremtidens digitale tjenester i Norge skal baseres på norsk språk og kunnskap. Kunstig intelligens må derfor trenes på store mengder norsk innhold. Vi trenger mer kunnskap om hvordan opphavsrettslig beskyttet materiale brukes i trening av norske språkmodeller, sier kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery i en pressemelding fra regjeringen.

Forskningsprosjektet Kultur- og likestillingsdepartementet har bedt Nasjonalbiblioteket om å sette i gang, skal undersøke verdien av opphavsrettslig beskyttet materiale i trening av norske generative språkmodeller.

– Kunstig intelligens forandrer livene våre. På Nasjonalbiblioteket har vi lenge hatt i oppdrag å sikre at maskinene snakker og forstår norsk, sier nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre.  – Vi har en unik mulighet til å utvikle språkmodeller og kunstig intelligens som speiler norsk både fordi vi har digitalisert så mye samtidig materiale, og fordi vi i Norge har en tradisjon for å inngå avtaler mellom rettighetshavere og staten om rettighetsklarering.

– Dette er en anerkjennelse av Nasjonalbibliotekets arbeid med kunstig intelligens og som språkbank, sier Sira Myhre.

Relevante norske forskningsmiljøer vil inviteres til å delta i prosjektet.

Når prosjektet er gjennomført, skal Nasjonalbiblioteket vurdere grunnlaget for en eventuell kompensasjonsordning for norske rettighetshavere, og eventuelt utarbeide forslag til en slik ordning.

– Vi må ta hensyn til de som har skapt materialet det skal trenes på. Derfor vil representanter fra rettighetshavere, forfattere og forleggerorganisasjoner inviteres til å følge prosjektet tett, sier Jaffery.