Nasjonalbiblioteket avgir folk til dugnaden

Nasjonalbiblioteket bidrar med tre saksbehandlere inn i forvaltningen av koronastøtteordingene for kulturbransjen.

Kulturminister Anette Trettebergstuen har for en periode styrket Kulturrådets arbeid med behandlingen av koronastøtte til kulturlivet. Vi på Nasjonalbiblioteket er glade for at vi kan bidra, selv om det går utover vår egen kapasitet sier avdelingsdirektør Svein Arne Tinnesand. Han understreker at Nasjonalbiblioteket i denne perioden vil prioritere arbeid som direkte berører bibliotekene som statistikkinnsamling og søknadsbehandling. Jeg ber likevel om forståelse for at noen oppgaver blir skjøvet ut i tid sier Tinnesand.