Lokke, lure, liste lånerne inn? Haakon Nyhuus-seminaret 2021

Onsdag 24. november 2021 avholdes årets Haakon Nyhuus-seminar.

Seminaret er en feiring av Haakon Nyhuus og den nyvinningen han sto for innen biblioteksdrift. Samtidig er det en feiring av den nyskapning og utvikling vi ser i bibliotekene i dag. Vi vil vise fram en rekke av landets mest spennende bibliotekprosjekter til inspirasjon og opplysning.

Årets tema henger tett sammen med den nye nasjonale bibliotekstrategien. Hvordan skal vi nå ut til nye brukere, hvordan formidle våre tilbud, hvordan gjøre flere til aktive brukere og lesere. 

Se informasjon om program og påmelding