Inntaksstopp for utenlandske publikasjoner til Depotbiblioteket

På grunn av magasinkapasiteten er det innført inntaksstopp for utenlandske publikasjoner til Depotbiblioteket inntil videre. Dette gjelder både monografier og periodika.Depotbiblioteket vil fremdeles ta imot:

  • Monografier og periodika utgitt i Norge
  • Monografier og periodika utgitt i andre nordiske land

Vi minner om at tjenesten Ja takk (https://www.nb.no/jatakk) kan benyttes for å sjekke om Depotbiblioteket har behov for flere eksemplarer av monografier.

Les mer om overføring av publikasjoner til Depotbiblioteket.

Kontaktinfo for overføring er som før: depot-mottak@nb.no