Innspill til forprosjekt om kompetansesenter for dataspillkultur

Nå kan du komme med dine meninger om hva senteret bør fokusere på.

Som del av regjeringens dataspillstrategi 2024-2026, Tid for spill, skal det opprettes et nasjonalt kompetansesenter for dataspillkultur under Norsk filminstitutt (NFI).

Fokuset for kompetansesenteret blir å samle, styrke og dele kunnskap og kompetanse om dataspill og dataspillkultur som kulturuttrykk, fritidsaktivitet og e-sport.

NFIMedietilsynet og Kulturtanken skal samarbeide om kompetansesenteret. De er sammen ansvarlige for forprosjektet om senterets organisering, som gjennomføres våren 2024.

Som del av dette arbeidet inviterer de nå et bredt utvalg aktører til å komme med innspill til forprosjektet

Les mer på Kulturtanken sine sider om hvordan du kan levere dine innspill og delta i intervju og referansegruppe. Innspill til forprosjekt: Nasjonal kompetansesenter for dataspillkultur