Informasjonsmateriell fra Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek

Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB) er biblioteket for barn, ungdom, voksne og studenter som strever med å lese. Alle som har vansker med å lese trykt tekst og vanlige bøker på grunn av funksjonsnedsettelse eller sykdom, kan melde seg inn. 

I Nasjonal bibliotekstrategi er det understreket at lånere som har rett til å benytte seg av tilbudet om digitale lydbøker fra NLB, skal veiledes om dette gjennom folkebibliotekene. Nasjonalbiblioteket skal bidra til å gjøre tjenesten kjent i bibliotekene, slik at ansatte kan bli tryggere i formidlingen. 

Les hva du som ansatt i bibliotekene trenger å vite.

Les mer om vilkårene for å bli låner her.

NLB tilbyr å sende trykt materiell for utdeling til dere som ønsker å gjøre tilbudet kjent.  
Bestill her