IMDi inviterer til informasjonsmøter om gratis norsktrening og norskopplæring for innvandrere

I månedsskiftet august/september starter IMDi en informasjonskampanje for å rekruttere deltagere til gratis norsktrening i regi av frivillige organisasjoner. Midlene forvaltes av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi). Frivillige organisasjoner, foreninger, folkebibliotek og andre som jobber med integreringstiltak er viktige samarbeidspartene for å få gjort tilbudet kjent og rekruttere deltagere.

Les mer på IMDis nettside https://www.imdi.no/om-imdi/aktuelt-na/informasjonsmoter-om-gratis-norsktrening-og-norskopplaring-for-innvandrere/