Høring om statistikkforskriften

Kultur- og likestillingsdepartementet sender forslag til endringer i forskrift om bibliotekstatistikk ut på høring.

Frist for å sende inn høringssvar er 15. juli 2022

Forslaget innebærer blant annet at henvisning til skolebibliotek er strøket fra §1 og §3 som en oppfølging av Nasjonal bibliotekstrategi 2020 – 2023 Rom for demokrati og dannelse. 

Forslaget innebærer også at Nasjonalbiblioteket kan gi bestemmelser om annen innhenting av statistikk enn det som følger av gjeldende forskrift.

Les høringsnotatet og forslag til ny forskrift om bibliotekstatistikk her.