Haugesund bibliotek- årets utvider

Vi gratulerer Haugesund bibliotek med prisen for «Årets utvider»  fra Norsk publikumsutvikling (NPU).

Alle vinnerne av NPU-prisen 2024. Bibliotekleder ved Haugesund bibliotek Siri Vikse i midten. Foto: Britt Ellingsdalen
Alle vinnerne av NPU-prisen 2024. Bibliotekleder ved Haugesund bibliotek Siri Vikse i midten. Foto: Britt Ellingsdalen

Juryens begrunnelse

I juryens begrunnelse belyser de hvilken imponerende bragd Haugesund bibliotek har fått til :

« Hvordan er det mulig? Hvordan kan man mer enn doble antall besøkende siden før pandemien, og samtidig utvikle institusjonen i en retning som all publikumsutvikling tar sikte på: å samle det store felles «vi» under ett og samme tak? Årets UTVIDER mestrer det. Deres suksess er en konsekvens av hvordan de ansatte jobber med å invitere andre til å bruke institusjonsrommet til egne formål. Fyll det med innhold som i stor grad har vært medskapt av andre aktører.

Suksessen er ikke et resultat av nye ressurser eller endrede fysiske rammer. Det er et resultat av en målrettet, publikumsrettet innsats, hvor man ønsker å bryte ned barrierer mellom grupper som ofte lever uten sosial kontakt seg imellom. Årets UTVIDER utsetter folk for hverandre i 1:1-møter og fremstår som uredd og raus i sitt programmatiske arbeid. Å få 200.000 besøk i en by med 37.000 innbyggere er mildt sagt imponerende.»

NPU-prisen 2024 rundt et bord. Bibliotekleder ved Haugesund bibliotek Siri Vikse i midten. Foto: Britt Ellingsdalen

Om prisen

NPU-prisen er en årlig utmerkelse som anerkjenner bemerkelsesverdig innsats innenfor fire kategorier: ØKER, FORSTERKER, UTVIDER og FORNYER. 

Haugesund var blant fire nominerte til UTVIDER- prisen, en kategori som går til kandidater som jobber ekstra godt for å inkludere grupper som faller utenfor, og som greier å engasjere nye grupper til sitt publikum.

NPU er en nasjonal medlemsorganisasjon som har som formål å styrke kunsten og kulturens posisjon i samfunnet gjennom økt publikumskompetanse.

Les mer

Haugesunds bibliotek

Haugesunds prosjekter i prosjektbanken