Forsøksordning for innkjøp av bøker til skolebibliotek

Kulturrådet innfører nå en forsøksordning der innkjøpsordningene for skjønnlitteratur, sakprosa og tegneserier for barn og unge utvides til å omfatte nær 200 skolebiblioteker over hele Norge. Søknadsfrist er 3. desember kl 13.

Forsøksordningen er treårig, og skolebibliotekene må søke om å få være med i ordningen. Av budsjettmessige hensyn vil det være plass til mellom 150 og 200 biblioteker i forsøksperioden. Det kjøpes hvert år inn ca. 120 nye norske titler rettet mot barn og unge i grunnskolealder over de tre aktuelle innkjøpsordningene, og disse bøkene vil bli formidlet kostnadsfritt til bibliotekene som deltar.

Søknadsfrist for skolebibliotekene er 3. desember i år.

Les mer og søk midler på Kulturrådets nettsider.