Forhåndsvisning av nytt skjema for statistikk fra fag- og forskningsbibliotek

Skjemaet som benyttes til å samle inn bibliotekstatistikk fra fag- og forskningsbibliotek har blitt endret, og det nye skjemaet vil bli benyttet til å samle inn statistikken for 2023.

Statistikkinnsamlingen for 2023 begynner ikke før i januar/februar 2024, men en forhåndsvisning av skjemaet er tilgjengelig for de som ønsker å forberede seg allerede nå.

Les mer om endringen og revisjonsarbeidet av nytt skjema for innsamling av statistikk for fag- og forskningsbibliotek