Henvendelse fra Sivilombudet vedrørende dispensasjonssak

Sivilombudet har behandlet en klage vedrørende en ansettelsessak og har i en uttalelse om ansettelse av biblioteksjef i x kommune påpekt at ansettelsen er i strid med folkebibliotekloven § 5, forskrift om kvalifikasjonskrav til ansatte i folkebibliotek § 2 og utlysningsteksten.

I forbindelse med undersøkelsen har Sivilombudet også bedt Nasjonalbiblioteket redegjøre for sin rolle i saken.