Foreløpige KOSTRA-tall fra SSB

Statistisk sentralbyrå har publisert foreløpige KOSTRA-tall. I SSB sin statistikkbank finnes også foreløpige tall fra folkebibliotekstatistikken.

De foreløpige tallene for besøk og utlån viser at aktiviteten i folkebibliotekene nå er tilbake til nivået i 2019.

  • Det totale foreløpige tallet for besøk i 2023 25 574 350.
  • Det totale foreløpige tallet for utlån i 2023 13 414 293

Nasjonalbiblioteket vil legge fram hele folkebibliotekstatistikken og kommentere tallene når endelige KOSTRA-tall legges fram i juni.

KOSTRA er en forkortelse for kommune-stat-rapportering. Gjennom KOSTRA sender alle norske kommuner og fylkeskommuner inn tall fra sine tjenesteområder til Statistisk sentralbyrå.  På nettsidene kan du lese mer om de ulike KOSTRA-gruppene, og lage dine egne tabeller der du kan sammenligne mellom kommuner.