13 folkebibliotek får tilskudd til digital opplæring

Folkebibliotekene er sentrale i kommunenes satsing på digital kompetanse. Det viser tilskuddet fra Kommunal- og distriktsdepartementet for 2024.

Kommunal- og distriktsdepartementet tildelte nylig 5,85 millioner kroner i engangsstøtte til 22 søkere som ønsker å heve den digitale kompetansen i sine kommuner.

Disse søkerne får i år tildelt tilskudd for å iverksette tiltak for digital opplæring og veiledning til sine innbyggere.

Hos 13 av de 22 søkerne er folkebiblioteket involvert i tilbudene som planlegges. Dette gjelder Rauma, Vegårshei, Grimstad, Lindesnes, Nærøysund, Harstad, Lunner, Vadsø, Stor-Elvdal, Våler, Larvik, Træna og Høyanger.

Formålet med tilskuddet er å tilrettelegge for et lavterskeltilbud hvor personer med liten eller ingen digital kompetanse kan få hjelp og veiledning.

Departementet har utarbeidet en handlingsplan for digital inkludering. Planen har har flere tiltak som skal bidra til digital inkludering. Handlingsplanen finner du her.

Departementet bidrar med støtte til KS og Digihjelpen, og gir årlige tilskudd til Seniornett Norge. I tillegg støtter de utvikling av kurs- og opplæringsmateriell via Digidel.