Endringer i innkjøpsordningen

Kulturrådet vedtatt en rekke endringer i innkjøpsordningen for ny norsk skjønnlitteratur. Endringene innebærer at en fra 2020 skal kjøpe inn 150 e-bøker og 623 papireksemplarer av skjønnlitterære titler for voksne. Nasjonalbiblioteket er i gang med å foreta en ny fordeling av bøkene som skal ut til bibliotekene.

Les om alle endringene i innkjøpsordningen på Kulturrådets nettsider