Bibliotekkortet – kobling mellom lånerregister og Folkeregisteret

Nasjonalbiblioteket kobler nå, i samarbeid med Bibliotek-Systemer, det nasjonale lånerregisteret opp mot Folkeregisteret.

Denne koblingen mellom folkeregistrerte adresser og lånerregisteret vil gi store fordeler med tanke på kvalitetssikring av registeret.

Mandag 23. oktober ble det kjørt en jobb som slettet alle lånere som ikke finnes i Folkeregisteret. Dette vil primært være testlånere. I tillegg ble innførsler av lånere som har gått bort, slettet.

Mandag 6.november starter vi å oppdatere lånerne mot Folkeregisteret. Det betyr at eventuelle navneendringer blir rettet, samt retting av kjønn. Alle vil stå oppført med sin folkeregistrerte adresse. Om en låner ikke bor på folkeregistrert adresse må dere i biblioteket benytte feltet for midlertidige adresser ved registrering.

Siden denne jobben vil markere veldig mange lånere som endret, vil systemet oppdatere lånerne i mindre bolker. Vi planlegger å endre ca. 100 000 lånere hver natt fram til alle er oppdatert, men vil justere dette antallet hvis det viser seg at belastningen blir for høy.

Med ca. 2 millioner lånerkontoer vil det ta ca. 3 uker.  Bibliotek-Systemer forventer å være ferdige med denne jobben i uke 48/49.

Deretter vil vi sette i gang en nattlig synkronisering mot Folkeregisteret. Dere ute i bibliotekene vil dermed kunne forvente at lånerne deres i det nasjonale lånerregisteret er synkronisert med Folkeregisteret fra rundt midten av desember.

Da gjenstår det kun en ting i forhold til Folkeregisteret, og det er koblingen mellom barn og foresatte. Det finnes dessverre ingen lovhjemmel i Bibliotekloven som gir oss adgang til å opprette det. Det ønsker vi å få på plass. Nasjonalbibliotekets jurister har utarbeidet et underlag som er oversendt Kultur- og likestillingsdepartementet. Juristene der har meldt tilbake at de begynner jobben med dette første kvartal 2024.

Endring for lånere som ligger i nasjonalt lånerregister med DUF-nummer.

Et DUF-nummer er ikke registrert i Folkeregisteret, og kan ikke brukes i ID-porten. Når vi nå synkroniserer lånerregisteret opp mot Folkeregisteret vil lånere med DUF-nummer bli slettet i det nasjonale lånerregisteret. De slettes ikke som lånere hos dere. Kortet blir et lokalt kort i stedet.

Et DUF-nummer er registreringsnummeret en får i UDIs datasystem, og regnes ikke som et identitetsnummer. Bibliotek kan derfor kun opprette lokale kort for personer med DUF-nummer.

D-nummer er et norsk identitetsnummer, og personer med D-nummer kan registreres i nasjonalt lånerregister.

Det blir ingen endring for de som allerede har et lokalt kort, som skoler og andre institusjoner. Heller ingen endringer i lokalt kort til barn.