Nordiske ressurser for fjernlån

Danmark

Bibliotek.dk
Dansk samkatalog over monografier og serie. Gratis. Tilrettelagt for danske sluttbrukere.

Danbib
Tilrettelagt for bibliotek, men må ha passord. Innlånstjenesten på Nasjonalbiblioteket har adgang til databasen. Kontakt: innlaanet@nb.no.

Det Kongelige biblioteks kataloger
Biblioteket er Danmarks nasjonalbibliotek og skal i prinsippet ha alt trykt dansk materiale. Store deler av samlingen er ikke til utlån.

Danske aviser i Statsbiblioteket, Århus
Til høyre på siden finner du klikkmuligheter til «kataloger», over både mikrofilmete aviser og aviser i original.

Sverige

Libris
Samkatalog over monografier og serier i svenske fagbibliotek og i noen folkebibliotek.

Finland

Biblioteken.fi
Portal som viser både til diverse bibliotekskataloger, samkataloger, en directory og informasjon bl.a. om fjernlån

Island

Gegnir
Samkatalog, åpen for alle.

Faktura for toll på bøker innlånt fra Danmark og Sverige

En del bibliotek opplever at de får krav om betaling av toll når de har forsøkt å returnere bøker som er innlånt fra disse landene for sine brukere. Dette er ikke riktig.
Bøker som lånes ut fra et bibliotek til et annet skal, i henhold til Unesco-overenskomst 1950 Nov 22 FN Lake Success, gis toll- og avgiftsfritak.
For å unngå at fjernlån ilegges toll er det svært viktig at låntagende bibliotek fyller ut Proforma Invoice ved forsendelse, som viser at denne inneholder bøker som skal tilbake til eierbibliotek.
Generell informasjon fra Postnord Danmark om tolldokumentasjon finnes her: https://www.postnord.dk/kundeservice/told-ved-eksport/tolddokumentation

PDF-versjon av proforma invoice som skal fylles ut ligger her: https://www.postnord.dk/siteassets/pdf/blanketter/proformafaktura.pdf

Det er viktig at følgende info blir fylt ut i skjemaet:

  1. «Reason for export»: kryss av «For return»
  2. Other: “interlibrary loan, no commercial value, DDP terms – nothing to be paid by receiver”
  3. “Total value”: velg 10 EUR

For Sverige se her:
https://www.postnord.se/skicka-forsandelser/forberedelser/tullinformation/tulldokument-och-frakthandlingar
https://www.postnord.se/siteassets/word/invoice.doc