Nasjonalt samarbeid om lånerregister og Bibliotekkortet

Beskrivelse og formål 

Nasjonalt lånerregister er et felles lånerregister for brukere ved bibliotek i Norge. Ved å bli registrert i dette registeret får brukerne flere fordeler. 

 • De kan benytte lånenummeret til å bli låner ved alle bibliotek i Norge.  
 • De kan bestille fjernlån fra Biblioteksøk og bibliotek kan benytte Biblioteksøk for å bestille lån fra andre bibliotek.  
 • De kan benytte Filmbib som er en strømmetjeneste driftet av Norsk Filminstitutt.
 • Andre digitale tjenester autentiserer mot dette registeret. Det vil si at om en bruker kun er en lokal låner ved et bibliotek vil hen ikke kunne benytte seg av disse tjenestene.  

Det nasjonale lånerregisteret er koblet til Folkeregisteret for å sikre korrekte opplysninger.  

En bruker kan registrere seg selv på https://www.bibliotekkortet.no/ 

Disse brukerne vil ved registrering få et digitalt lånekort kalt Bibliotekkortet. Dette kan byttes i et trykt kort på et bibliotek.  

Nasjonalbiblioteket tilbyr bibliotekene et felles design. De er ikke nødt til å benytte seg av det.  

Følgende opplysninger registreres på hver bruker: 

 • Lånenummer 
 • Navn 
 • Fødselsnummer eller D-nummer 
 • Adresseopplysninger 
 • Telefonnummer 
 • E-postadresse 
 • Hvilke bibliotek man er låner ved 

Dersom brukeren er fysisk i et bibliotek og oppretter lånekort, blir dette biblioteket automatisk brukerens hjemmebibliotek. Alt brukeren bestiller fra andre bibliotek blir sendt til dette biblioteket. 

Man kan bli låner ved så mange bibliotek man ønsker. Så fort man er lagt til ved et nytt bibliotek vil også det dukke opp i listen «Mine bibliotek». Man kan deretter endre hvilket bibliotek som skal være hjemmebibliotek. 

Når Bibliotekkortet skal brukes første gang i et nytt bibliotek, må kortet aktiveres i dette biblioteket. Dette er fordi norske bibliotek har forskjellige låneregler, og ny bruker må godta lokale låneregler. Noen steder må man møte opp fysisk på biblioteket, mens andre bibliotek bruker digital godkjenning. 

Alle digitale tjenester og e-ressurser er i dag kjøpt og knyttet opp til det enkelte bibliotek, og ikke nasjonalt (bortsett fra Bibsøk og Filmbib). 

Personvern og autentisering 

Utvekslingen fra det felles nasjonale lånerregisteret gjøres i kryptert form og bare mellom betrodde parter der forholdet reguleres av en databehandleravtale. Før brukeren godkjenner å bli låner ved et bibliotek, blir det kun utvekslet et minimum av informasjon for identifisering. Det blir aldri utvekslet opplysninger om utlån, utestående purringer eller erstatningskrav. 

For å registrere seg må brukeren benytte ID-porten. Dette for å sikre at rett personnummer blir registrert. Hvor mye som er synlig av personopplysningene er avhengig av hvilken metode som benyttes for innlogging. Fullt innsyn får man først ved innlogging med ID-porten. Endring av personopplysninger, pinkode eller passord krever i tillegg en engangskode som blir sendt pr e-post eller sms. 

Brukeren kan slette sin innførsel i det nasjonale registeret for bibliotekkortet. Men siden hen kan ha utestående lån, purringer, erstatningskrav eller annet vil hen fortsatt være låner ved de ulike bibliotekene. Dette vil hen få beskjed om ved utmelding, sammen med en liste over hvilke bibliotek hen fortsatt er låner ved. 

Om hen ikke har benyttet seg av kortet på tre år blir hen slettet fra registeret. Hen får et varsel 30 dager i forkant. All aktivitet blir regnet med, som utlån, bestillinger og de ulike tjenestene for lån av e-bøker, film, osv.  

Personvernerklæringen kan leses på siden for Bibliotekkortet.