RDA – Opplæring

Listen viser lenker til et utvalg introduksjons- og opplæringsmateriell til bruk som grunnlag for katalogisatorer som går over til å bruke RDA (Resource Description and Access).

RDA-katalogisering

Brukerveiledning

Mer opplæring