Ressurs

Her kan du registrere relevant innhold som er verktøy for alle som jobbar i bibliotek. Til dømes informasjonsmateriell, plakatar, designfiler eller informasjonssider om bestemte emne.

"*" obligatorisk felt

* Du må fylle ut alle felt som er markert med asterisk

Ansvarleg for innhaldet

Skriv inn kontaktperson for innhaldet
Skriv inn person eller institusjon som er ansvarleg for innhaldet
Skriv inn institusjonen som er ansvarleg for innhaldet
Døme: https://bibliotek.nfk.no/

Kategoriar

Velg ein eller fleire kategoriar som passar til ditt bidrag.
Tema

Ressurs

Legg til ein skildrande tittel.
Klarar du å skildre hensikten og innhaldet i to setningar? Denne teksten vert vist på forsida.

Filer

Godkjente filtyper: jpg, jpeg, png., Filstørrelse: 128 MB.
Filstørrelse: 128 MB.
Filstørrelse: 128 MB.
Last opp PDF, bilder eller andre filer. Eller legg til nettadressen for ressursen.