Ressurs

Her kan du registrere relevant innhold som er verktøy for alle som jobbar i bibliotek. Til dømes informasjonsmateriell, plakatar, designfiler eller informasjonssider om bestemte emne.

"*" obligatorisk felt

* Alle felter markert med astrisk må fylles ut.

Ansvarlig for innholdet

Oppgi kontaktperson for innholdet
Oppgi person eller institusjon som er ansvarlig for innholdet
Oppgi institusjonen som er ansvarlig for innholdet
Eksempelvis: https://bibliotek.nfk.no/

Kategorisering

Velg en eller flere kategorier som passer til ditt bidrag.
Tema

Ressurs

Legg til en beskrivende tittel.
Klarer du å beskrive hensikten og innholdet i to setninger? Denne teksten vises på forsiden.

Filer

Godkjente filtyper: jpg, jpeg, png., Filstørrelse: 128 MB.
Filstørrelse: 128 MB.
Filstørrelse: 128 MB.
Last opp PDF, bilder eller andre filer. Eller legg til nettadressen for ressursen.