Digitalt påfyll -Bibstat

Her presenteres historien og utviklingen av BibStat, samt noen tanker og idéer for videre utvikling av tjenesten. 

BibStat ble utviklet sommeren 2020 som et verktøy for å formidle og analysere folkebibliotekstatistikken i Vestfold og Telemark. Utvikleren var Trygve Kikut.

Siden den gang har 8 av 11 fylker koblet seg på tjenesten, som visualiserer utviklingstrekk for både Norge, fylker og enkeltbibliotek. BibStat har etterhvert også blitt en sentral del i realiseringen av prosjekt Digin, som jobber for å samle anskaffelse og drift av digitale innholdstjenester.


Trygve Kikut presenterer historien og utviklingen av BibStat, samt noen tanker og idéer for videre utvikling av tjenesten. 

Videoen er et opptak fra februar 2022

Digitalt påfyll er en del av det nasjonale samarbeidsprosjektet Formidlingskompetanse i folkebibliotek (FiF).  Annenhver uke kan du få et digitalt foredrag om aktuelle bibliotekspørsmål. Agder fylkesbiblioteket har utviklet konseptet, og står fortsatt som redaktør for tilbudet, og tar imot ønsker og innspill om innhold.