Om prosjektet

Formidling til bibliotekbrukere

Kulturfondstafetten startet som et tiltak i prosjektet Formidlingskompetanse i folkebibliotek (Fif) i 2021. Den gang var målet å gi å gi bibliotekansatte kjennskap til bøkene i Kulturrådets innkjøpsordning, og resultatet ble presentert som et nettkurs.

I videreutviklingen i andre runde er målet å nå lesere i hele landet. I begge rundene har vi hatt som tilleggsmål å utvikle formidlingskompetanse i form av videoformidling og bruk av lesersørvismetoden.

Ti fylker har samarbeidet om prosjektet, og det er støttet av Kulturrådet.

Hvordan er filmene laget?

Fylkesbibliotekene rekrutterte formidlere fra eget fylke. Noen fylker arrangerte felles innspillingsdag, mens andre la opp til at formidlerne filmet selv, på mobil.

Bilde av formidler som blir filmet.
Åsmund Ådnøy fra Sølvberget bibliotek og kulturhus blir filmet av Siril Ravndal Grude fra Sola bibliotek.

Alle formidlerne fikk tilbud om å delta på digital workshop i å lage videoboktips. Før innspillingen skrev alle formidlerne en bokbeskrivelse etter lesersørvismetoden og fikk tilbakemelding på den.

11 bibliotekansatte fra forskjellige bibliotek ønsket å være med å redigere filmene. Først fikk de se en opplæringsfilm som Eivind Volder Rutle fra Brillefilm hadde laget til oss.

Kurs i å klippe videoboktips

Deretter deltok de på digital workshop med Eivind.

Når vi hadde mottatt alt filmråmaterialet fra formidlerne, ble det fordelt til klipperne, som gikk i gang med jobben. 16 av filmene ble klippet av Eivind Volder Rutle. Ferdig klippet film ble sendt tilbake til prosjektledelsen i Rogaland, som deretter lastet opp på YouTube og Mediebanken.