Nettstudium: «Aktiv formidling i folkebibliotek»

Den nettbaserte videreutdanningen «Aktiv formidling i folkebibliotek» ble bestilt av FiF-prosjektet, og utviklet sammen med Oslo Met. I 2022 og 2023 ble studiet dekket av prosjektet for rundt 80 deltakere fra folkebibliotek i hele landet. De to studie-emnene Aktiv formidling og Digital formidling inngår i det ordinære videreutdanningstilbudet hos Oslo Met fra januar 2024.

«Aktiv formidling i folkebibliotek» (20 stp) gir en innføring i kulturell kompetanse, kommunikative ferdigheter og litteraturkunnskap. Kulturbegrepet favner folkebibliotekenes rolle som kunnskapsaktør i et samfunn i endring. Digital formidling er sentralt. Litteraturbegrepet dekker alt av innhold, fra forskningsartikler til spill, fra digital seniorinformasjon til pekebøker for de minste.

Del 1 «Aktiv formidling» gjennomføres i vårsemesteret og gir 10 studiepoeng. For oppstart våren 2024 var det løpende opptak fra 1. november inntil studiet er fulltegnet. Mer informasjon her.

Del 2 «Digital formidling» gjennomføres i høstsemesteret og gir 10 studiepoeng, med oppstart i august. Mer informasjon her.

De to delene kan tas samlet eller hver for seg. Det legges til rette slik videreutdanningen skal kunne tas ved siden av full jobb.

Opptakskrav er generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Mål med videreutdanningen

Folkebibliotekene er arena for menneskers møter med ny kunnskap, litteratur og kulturelle opplevelser – og hverandre. Læring, leselyst og samfunnsdeltakelse er beskrivende for aktiviteter som ansatte i bibliotek legger til rette for. Både samfunnet, mediene og bibliotekenes tjenester er i stadig endring, og det stilles nye krav til kompetanse og engasjement. Nettstudiene «Aktiv formidling» og «Digital formidling» er satt i gang for å stimulere til kompetanseheving og bedre bibliotektjenester i hele landet.

Gjennomføring og kostnader

Nettstudiet er utviklet som del av FiF-prosjektet, med ansatte i folkebibliotek som målgruppe. Det er 40 studieplasser med studenter fra alle de ti fylkene som deltar i FiF-prosjektet, slik at tilsammen ca 80 bibliotekansatte fra hele landet vil ha fått studiemuligheten i løpet av prosjektperioden. Fylkesbibliotekene har tilbudt faglig støtte underveis.

FiF-prosjektet har dekket studieavgiften for ansatte i folkebibliotek i prosjektfylkene Troms og Finnmark, Nordland, Trøndelag, Møre og Romsdal, Innlandet, Vestland, Rogaland, Agder, Vestfold og Telemark, Viken. Dette gjaldt for 2022 og 2023.

Fra 2024 må semesteravgift og studieavgift betales av den enkelte student, eller gjennom avtale med arbeidsgiver.

Nettstudiet «Aktiv formidling i folkebibliotek» tilbys fra Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag ved OsloMet, etter initiativ fra fylkesbibliotekene i Norge. Det er prosjektet «Formidlingskompetanse i folkebibliotek (FiF)» som har gjort utvikling av nettstudiet mulig. Prosjektet er støttet av Nasjonalbiblioteket, som del av Nasjonal bibliotekstrategi 2020-2023. Et av målene i strategien er «at bibliotekene skal nå nye brukere med litteratur og lesing, legge til rette for kunnskapsformidling og at bibliotekenes digitale samlinger skal økes.» Trøndelag fylkesbibliotek er prosjektansvarlig.

Ta gjerne kontakt med prosjektleder ved Trøndelag fylkesbibliotek om du har spørsmål: Kristin Storvig,  909 89 407. Du kan også kontakte ditt nærmeste fylkesbibliotek.

Ved spørsmål om søknadsregistrering og opptak, ta kontakt med Oslo Met på e-post: sam-evo@oslomet.no