Kulturfondstafetten

Formidlere fra hele landet har i 2023 laget nesten hundre videoboktips der de formidler litteratur fra Kulturrådets innkjøpsordninger. Filmene kan brukes i bibliotekenes digitale formidling. Vi har også laget syv lesersørvisbrosjyrer som kan lastes ned, skrives ut og deles ut på ditt bibliotek. Prosjektet er støttet av Kulturrådet. Les mer her.

Sjekk også ut nettkurset i kompetansebanken på bibliotekutvikling.no, der videoene som ble laget i 2021 og 2022 er tilgjengelige for bibliotekansatte i hele Norge.

https://bibliotekutvikling.no/kompetansebank/content-resource/kulturfondstafetten/

Kulturfondstafetten er et av satsingsområdene i prosjektet «Formidlingskompetanse i folkebibliotek» (FiF).

Kulturfondstafetten vil gjøre det mulig å holde seg oppdatert på nye kulturfondbøker, samtidig som den gir bibliotekansatte en øvingsarena for digital formidling.

Vi anbefaler at det organiseres fellesvisninger på personalmøter gjennom året.

Det vil legges ut presentasjoner fra flere fylker utover året. Fylkene går i gang etter hvert som det sendes ut flere puljer med kulturfondbøker til bibliotekene. Rogaland, Innlandet, Møre og Romsdal, Vestfold og Telemark, Viken, Agder og Vestland skal alle ta del i kulturfondstafetten med hver sin etappe. Har du lyst til å bidra, ta kontakt med fylkesbibliotekene!