Kulturfondstafetten

Formidlere fra folkebibliotekene i hele landet deler etter tur videopresentasjoner av kulturfondbøker. Sjekk ut nettkurset i kompetansebanken på bibliotekutvikling.no der disse er tilgjengelige for bibliotekansatte i hele Norge.

https://bibliotekutvikling.no/kompetansebank/content-resource/kulturfondstafetten/

Kulturfondstafetten er et av satsingsområdene i prosjektet «Formidlingskompetanse i folkebibliotek» (FiF).

Kulturfondstafetten vil gjøre det mulig å holde seg oppdatert på nye kulturfondbøker, samtidig som den gir bibliotekansatte en øvingsarena for digital formidling.

Vi anbefaler at det organiseres fellesvisninger på personalmøter gjennom året.

Det vil legges ut presentasjoner fra flere fylker utover året. Fylkene går i gang etter hvert som det sendes ut flere puljer med kulturfondbøker til bibliotekene. Rogaland, Innlandet, Møre og Romsdal, Vestfold og Telemark, Viken, Agder og Vestland skal alle ta del i kulturfondstafetten med hver sin etappe. Har du lyst til å bidra, ta kontakt med fylkesbibliotekene!