Hvem er vi som jobber i prosjektet

Prosjektet er organisert med en overordnet styringsgruppe som består av alle fylkesbiblioteksjefene. Prosjektledelsen er lagt til Trøndelag fylkesbibliotek, og alle fylkene bidrar med en representant inn i prosjektgruppa.

Prosjektledelse

Prosjektgruppe (rådgivere ved alle fylkesbibliotekene)