Hvem er vi som jobber i prosjektet

Prosjektet er organisert med en overordnet styringsgruppe som består av alle fylkesbiblioteksjefene. Prosjektledelsen er lagt til Trøndelag fylkesbibliotek, og alle fylkene bidrar med en representant inn i prosjektgruppa.

Prosjektledelse

  • Kristin Storvig, Trøndelag fylkesbibliotek. 909 89 407, prosjektleder
  • Siv Merethe Hatlem, Vestland fylkesbibliotek, vikar som prosjektrådgiver (ut 2022) for Ingrid Ericson, Trøndelag fylkesbibliotek.

Prosjektgruppe (rådgivere ved alle fylkesbibliotekene)