Hvem er vi som jobber i prosjektet

Prosjektet er organisert med en overordnet styringsgruppe som består av alle fylkesbiblioteksjefene. Prosjektledelsen er lagt til Trøndelag fylkesbibliotek, og alle fylkene bidrar med en representant inn i prosjektgruppa.

Prosjektledelse

  • Kristin Storvig, Trøndelag fylkesbibliotek. 909 89 407, prosjektleder
  • Ingrid Ericson, Trøndelag fylkesbibliotek, prosjektrådgiver fra oppstart til mars 22, tilbake fra oktober 2023.
  • Siv Merethe Hatlem, Vestland fylkesbibliotek, prosjektrådgiver fra mars 2022 til oktober 2023.

Prosjektgruppe (rådgivere ved alle fylkesbibliotekene)