Ressurspersoner for samskaping i bibliotek

Nedenfor er en oversikt over ressurspersoner med teoretisk kunnskap og praktisk erfaring fra prosjektet biblioteket som samskaper. Vi vil gjerne hjelpe andre bibliotek i gang!

Fylkesbibliotekene

Vi kan bistå med:

  • Hvordan du kommer i gang med å jobbe samskapende
  • Være en partner som du kan sparre med om mulige samskapende prosjekter
  • Være en samtalepartner underveis i ditt samskapingsprosjekt
  • Å dele erfaringer med metodene og verktøyene som er i «Startpakke for samskaping»

Folkebibliotekene

Vi kan bistå med:

  • Dele erfaringer fra vårt lokale samskapingsprosjekt
  • Gi tips og råd til dere som ønsker å jobbe samskapende