Ressurspersoner for samskaping i bibliotek

Nedenfor er en oversikt over ressurspersoner med teoretisk kunnskap og praktisk erfaring fra prosjektet biblioteket som samskaper. Vi vil gjerne hjelpe andre bibliotek i gang!

Fylkesbibliotekene

Øystein Stabell, Innlandet
Øystein Stabell, Innlandet
Hilde Grefsrud
Hilde Grefsrud, Viken
Britt Ellingsdalen
Britt Ellingsdalen, Rogaland
Pernilla Slotte Hjermann, Vestfold og Telemark fylkesbibliotek
Pernilla Slotte Hjermann, Vestfold og Telemark
Mads Munkvold, Finmark
Mads Munkvold, Finmark
Christine Eidset
Christine Eidset, Viken

Vi kan bistå med:

  • Hvordan du kommer i gang med å jobbe samskapende
  • Være en partner som du kan sparre med om mulige samskapende prosjekter
  • Være en samtalepartner underveis i ditt samskapingsprosjekt
  • Å dele erfaringer med metodene og verktøyene som er i «Startpakke for samskaping»

Folkebibliotekene

Sonja Kristin Granås
Sonja Kristin Granås, Alta
Ole David Østli
Ole David Østli, Alta
Jørgen Betten
Jørgen Betten, Nesseby
Hege Kristin Vikse
Hege Vikse, Haugesund
Mari Rettedal Westlake
Mari Rettedal Westlake, Gjesdal
Helene Nord-Varhaug
Helene Nord-Varhaug, Gjesdal
Lene Velle
Lene Velle, Øvre Eiker
Guro Skretteberg
Guro Skretteberg, Jevnaker
Marthe Snekkerhaugen
Marthe Snekkerhaugen, Jevnaker
Mona Myrland
Mona Myrland, Vestre Toten
Ingvill Solberg
Ingvill Solberg, Vestre Toten

Vi kan bistå med:

  • Dele erfaringer fra vårt lokale samskapingsprosjekt
  • Gi tips og råd til dere som ønsker å jobbe samskapende