Samskaping med frivilligheten – digitalt kurs

2022 er Frivillighetens år, og en ypperlig mulighet til å koble bibliotek og frivilligheten på en ny, samskapende måte. Kurset Samskaping med frivilligheten hjelper deg i gang! Kursstart 31. august

Samskaping har de siste årene for alvor kommet på dagsorden i Norge. I dag er det etablert i planverk i de fleste norske kommuner. Bibliotekene kan ta en sentral rolle i arbeidet med å overføre samskaping fra planer til praksis og handling.  

Samskaping med frivilligheten er et digitalt kurs i tre deler. Mellom samlingene vil deltakerne få hjemmeoppgaver i form av praktisk arbeid med frivilligheten i egen kommune.

Hva lærer du? 

 • Bevisstgjøring om bibliotekets rolle som samfunnsutvikler 
 • Hvordan samskapende arbeid gir økt verdiskaping 
 • Hvorfor og hvordan samskape med frivillige lag og foreninger 
 • Å lede og fasilitere samskapende prosesser  

Kursholdere 

Jens Ulrich
Jens Ulrich. Foto: Marius Græsby

Jens Ulrich er hovedkursholder. Han er av de mest erfarne fagpersonene i Norden på samskaping i offentlig sektor, og deltok som kursholder i prosjektet Biblioteket som samskaper. På kurset vil du også møte representanter fra KS, Frivillighet Norge og folk som har stor erfaring med samskaping på bibliotekfeltet.  

Arrangør: fylkesbibliotekene i Vestfold og Telemark, Troms og Finnmark, Viken, Rogaland og Innlandet. Kurset er støttet av Nasjonalbiblioteket.

Om kurset

Kurset vil bestå av forelesninger, erfaringsdeling og gruppesamtaler. 

 • Kursdel 1: Frivillighet og samskaping med lag og foreninger  
  Dato: onsdag 31. august kl. 8.30 – 11.30 
 • Kursdel 2: Hvordan planlegge og gjennomføre en samskapende workshop? 
  Dato: onsdag 28. september kl. 08.30 – 11.30 
 • Kursdel 3: Veien videre med samskaping 
  Dato: onsdag 2. november kl. 08.30 -11.30 

Mellom hver av de digitale samlingene vil det bli gitt en hjemmeoppgave som skal gjennomføres i praksis på ditt eget arbeidssted. Kursperioden er to måneder, og den samlede tidsbruken på oppgavene er beregnet til 15-20 timer. Framdriften i samlingene vil ta utgangspunkt i det dere gjennomfører som hjemmeoppgave mellom samlingene. 

Du vil få tilsendt et kursbevis etter gjennomført kurs. 

Introduksjonssamling 

Kurset tar utgangspunkt i at du har litt kjennskap til samskaping. Derfor arrangerer vi fredag 26. august kl. 09:00 – 11. 30 en introduksjonssamling i samskaping. Samlingen gjør deg godt skodd til å delta på kurset. Vi anbefaler også at du tar en kikk på nettkurset Startpakke i samskaping.  

Spørsmål? Kontakt Øystein Stabell, oystein.stabell@innlandetfylke.no