Startpakke for samskaping

Startpakke i samskaping er et kurs for dere som har lyst til å teste ut og bli kjent med verktøy og metoder som er gode å bruke når man arbeider samskapende.  Altså når innbyggerne inviteres inn for å løse utfordringer sammen med dere.

Å arbeide samskapende er et håndverk. Det er kombinasjonen av teori, gode verktøy og testing i praksis som gjør at du lærer og erfarer, og på den måten blir en tryggere og dyktigere håndverker. Verktøyene og metodene i startpakken er utformet som oppgaver, slik at du lett kan teste dem ut i ditt bibliotek. I startpakken er noen av de favorittverktøyene og metodene som deltakerne i prosjektet Biblioteket som samskaper (2018 – 2020) har testet ut i løpet av prosjektperioden.