Biblioteket som samskaper – sluttrapport

Sluttrapport fra Biblioteket som samskaper (levert oktober 2020)