Biblioteket som samskaper (2018-2020) – sluttrapport

Sluttrapport fra Biblioteket som samskaper (levert oktober 2020)