Folkebiblioteket – arena for samskaping

Samskaping som metode kan styrke tjenestekvaliteten, fellesskapet og demokratiet. Gode og trygge møteplasser er nødvendige for å mobilisere folk. Biblioteket er en slik arena. Les mer i Kommunal rapport (03.09.2019). 

Dekorativt
Foto: JOAKIM S. ENGER