2019: Bokåret

Bokåret 2019 markerer de første norske trykte bøkenes 500-årsjubileum. I den anledning har Nasjonalbiblioteket laget en plakatserie bestående av tre plakater i formatet 70 x 100 cm.