2014: Å brenne for poesien – Jan Erik Vold 75 år

Generell informasjon

31. oktober 2014 fylte Jan Erik Vold 75 år, og Nasjonalbiblioteket feiret jubileet med forfattersamtale og konsert med jubilanten som hovedperson.

Jan Erik Vold er kjent som poet, essayist, oversetter, debattant og musiker. Blant norske skribenter har han vært en unik stemme i tiden, en stor og vital poet, aktuell og hverdagsnær. Han debuterte som lyriker i 1965, med samlingen mellom speil og speil, og har siden hatt en omfattende produksjon med og nådd lenger ut til et bredt publikum enn noen annen poet i sin generasjon. Gjennombruddet som folkekjær lyriker kom 1968 med samlingen Mor Godhjertas glade versjon med blant annet de kjente diktene Tale for loffen og Trikkeskinnediktet.

Et av hovedsiktemålene med den poetiske praksisen hans har vært å bringe hverdagsspråket inn i lyrikken og bryte med den tradisjonelle lyrikkens tendens til å illustrere verden gjennom smukke bilder og blide rytmer. Han erstatter sentrallyrikkens jeg-opptatthet med en interesse for tingene og de ytre omgivelsene, og metafor og symbol med bilder som ikke illustrerer, men som er en tanke eller en følelse.

Under den konkrete overflata fornemmes en verdensanskuelse som er i slekt med Samuel Becketts; en godtakelse av at menneskets grunnvilkår er ingenting, og at alle forsøk på å skape mening i tilværelsen er rene fiksjoner. Han er også inspirert av blant annet japansk haikudiktning og amerikansk beatpoesi.

Vi håper at de flotte og fargerike plakatene våre kan friste bibliotekbrukere til å søke inn i Jan Erik Volds spennende og mangslungne forfatterskap.

Bilder i utstillingen