Veiledning i digital kompetanse

Veiledning i digital kompetanse 

Mange bibliotek har gode erfaringer med å bidra til veiledningstilbud i grunnleggende digital kompetanse. Dette startet for 15-20 år siden, og har pågått med ulike navn som data-hjelp, datakafe, seniorsurf osv. Tilbudet organiseres litt forskjellig på ulike steder. Biblioteket kan ha hovedansvaret eller være en støttespiller for det kommunale sørviskontoret. Det finnes mange eksempler på samarbeid med frivillige, og noen steder bistår elever i videregående skoler i veiledningsarbeidet. Hensikten er å hjelpe dem som føler at den teknologiske utviklingen har gått for fort, og gi dem hjelp til å kunne løse vanlige, viktige hverdagsoppgaver.  

Verksteder og kurs 

Bibliotekenes rolle i folkeopplysningen tar stadig ny form – og noen ganger kan vi kjenne igjen formidlingsformer fra bibliotekenes opprinnelse. Folkeverksted er nevnt under kapitlet biblioteket som møteplass, men representerer også en metode for kunnskapsformidling. I tillegg kan bibliotekene legge til rette for grunnleggende kurs i søk, lavterskel datahjelp, kildekritikk og mer målrettede kurs om litteratursøk innen samfunnsaktuelle tema som folkehelse, demokrati, jus, klima og bærekraft. 

Arrangement og møter 

Det er relevant å nevne arrangement og møter som en slags metode for å drive kunnskapsformidling. Det kan være foredragsrekker og litteraturorientering om tema som kan treffe både gamle og nye bibliotekbrukere, eller debatt mellom aktører som løfter fram ulike sider av en samfunnsaktuell sak.