E-bøker

Med «e-bøker» mener vi vanligvis digitale versjoner av bøker (som også finnes som papirbøker), presentert i filformat som er beregnet på å leses i spesielle apper på smarttelefoner og lesebrett. E-bøker kan også være laget direkte til e-versjon uten en papirbok.  

Norske e-bøker har vært et tilbud i norske folkebibliotek siden 2011. En del bibliotek tilbyr også engelskspråklig litteratur i separate apper. Pr. i dag er det i hovedsak utlånsappene BookBites (mest norske bøker) og Libby (engelskspråklig litteratur) som brukes til å låne ut e-bøker og e-lydbøker.  

Praktisk talt alle folkebibliotek inngår i innkjøpssamarbeid om e-bøker i sitt fylke. Sentralisert innkjøp og årlige avgifter fra de deltagende bibliotekene er en modell som er spesielt gunstig for små bibliotek. Dette gir større utvalg enn et lite bibliotek kan tilby på egenhånd, og “bedre åpningstider” enn i det lille «10-timer-i-uka»-biblioteket. Noen bibliotek kjøper i tillegg inn egne e-bøker.  

I 2017 ble det etablert en ny avregningsmodell for e-bøker som er dyrere og mer uforutsigbar enn den tidligere modellen. Modellen deler tilgangen til e-bøker i en lisensperiode og en klikkmodell. For å komplisere bildet ytterligere er det frivillig for forlagene om de vil følge denne modellen eller ikke, og det er mange unntak fra hovedpraksis.  

Tilbudet av e-lydbøker gjennom utlånsappene er ikke veldig stort. Dette henger sammen med at kostnadene for bibliotekene er høye, og etterspørselen stor, slik at bibliotekene ikke har noen mulighet til å dekke etterspørselen eller bygge opp en samling. Dette er en utfordring et enkelt bibliotek ikke kan løse selv, og man er helt avhengig av samarbeid dersom man skal kunne tilby en “e-samling” med en viss bredde. 

Det viktigste du trenger å huske om e-bøker er at  

  • Det viktigste de bibliotekansatte gjør er å kjenne til og teste de ulike digitale tilbudene slik at de kan veilede publikum. E-bøker bør behandles som en integrert del av samlingen. De digitale tilbudene må formidles, og dere må kunne veilede i bruk av disse.  
  • Fylkeskommunen tar ansvar for strategiske og taktiske vurderinger. Du kan delta i disse diskusjonene hvis du vil, og du kan melde inn ønsker om titler.  
  • Digitale tilbud bør også markedsføres som tjenester utenfor bibliotekrommet.