Samarbeid med skole

Folkebiblioteket og skolene er vanligvis adskilte virksomheter i den kommunale organisasjonen, men har et felles samfunnsoppdrag.

Både biblioteket og skolen skal nå alle barn og unge med skjønnlitteratur og fysiske og digitale informasjonskilder. Gjennom samarbeid kan skole og folkebibliotek styrke det samla arbeidet med å utvikle lesekompetanse og leseglede hos elevene i kommunen. 

Samarbeidet mellom bibliotek og skole blir best når dere sammen utformer og konkretiserer samarbeidet. 

Driver du et kombinasjonbibliotek?

Omtrent en tredjedel av kommunene i Norge har kombinasjonsbibliotek – hvor folkebiblioteket ligger i (eller nær) skolen, og samtidig er både folke- og skolebibliotek. For kombinasjonsbibliotek bør det utarbeides bruksplan som definerer funksjon og rolle for henholdsvis folkebibliotek- og skolebibliotekdelen. Hvis dette gjelder for ditt bibliotek, er det flere problemstillinger du må sette deg inn i.

For kombinasjonsbibliotek gjelder ikke bare bibliotekloven, men også opplæringsloven. Opplæringsloven sier at elever skal ha tilgang til skolebibliotek ​(Lovdata, 1998).​ Forskrift til opplæringsloven slår fast at kravet kan dekkes gjennom samarbeid med annet bibliotek, men at biblioteket skal være særskilt tilrettelagt for skolen ​(Lovdata, 2006). ​

Ta kontakt med fylkesbiblioteket dersom du er usikker på hva det innebærer å drive et kombinasjonsbibliotek. Samarbeidsavtale mellom bibliotek og skole er uansett viktig. Det plasserer ansvar og økonomiske forpliktelser og gir grunnlag for et godt samarbeid.  

Forskrift til opplæringslova. Kapittel 21. Tilgang til skolebibliotek. Skjermdump fra Lovdata.no