Ansvarsområder

I dette kapitlet ser vi på biblioteksjefens ansvarsområder, og ulike perspektiver på ledelse som er spesielt relevant for deg som biblioteksjef.  

Når du er ferdig med denne bolken er målet at du vet hvilken myndighet og ansvar du har (eller bør ha) som biblioteksjef, og hva du kan gjøre dersom du opplever store avvik fra dette