Medieadministrasjon

I dette kapittelet ser vi på ulike sider ved medieadministrasjon i folkebibliotek.  

Overordnet kan man si at medieadministrasjon består av samlingsutvikling, organisering av samlinga og administrasjon av låneropplysninger og transaksjoner. Samlingsutvikling omfatter blant annet innkjøp og kassering. Organisering av samlinga dreier seg om katalogisering, og å dele inn og organisere samlinga på en hensiktsmessig måte slik at bibliotekbrukerne enkelt kan finne fram til innholdet. Administrasjon omfatter blant annet lånerregistrering, utlån, innlån, purrerutiner, statistikkrapportering m.m. 

Forhåpentligvis kommer du til et bibliotek med gode og innarbeidede rutiner på dette feltet. Som ny er du likevel i posisjon til å oppdage svakheter i eksisterende rutiner. Ikke se bort fra svakhetene til de blir rutine for deg også, men benytt anledningen til å forbedre dem. 

Det er på dette feltet de største kostnadene for et bibliotek ligger, når man ser bort fra personalkostnader. Du finner informasjon om anskaffelsesregler i kapittel 1.