Litterære arrangement

Folkebibliotekene arrangerer en rekke litterære arrangementer hvert år. Mange av disse er forfatterbesøk, der forfatteren enten har en opplesning eller blir intervjuet. I kapittel 3 kan du lese mer om å lage arrangementer på biblioteket. Det finnes noen type litterære arrangementer vi vil trekke frem som eksempler i dette kapittelet. Det er arrangementer som ikke krever en forfatter, men hvor det er bibliotekaren som står for formidlingen. 

Bokprat  

I en bokprat presenteres vanligvis en eller flere bøker fra samlingen. I håndboken «Snakk om bok. Ei handbok om bokprat» skrevet av Mona Ekelund som en del av FiF-prosjektet, finner vi følgende definisjon: 

«En bokprat er en planlagt muntlig presentasjon av en eller flere bøker som har som mål å informere om bøker og gjerne inspirere et publikum til å lese bøker.» 

Det er også mulig å legge til «… å lese og låne bøker» – det å snakke bøkene ut av hyllene og aktivere samlingen er noe en bokprat kan bidra til. En bokprat bør tilpasses de lokale forholdene, den enkelte målgruppe og det enkelte bibliotek. Lunsjbokprat, Boksnakk, Litterært kvarter, Litterær onsdag – kjært barn har mange navn. Fellesnevneren er allikevel ofte at en bokprat har en muntlig, litt uformell karakter, med lav terskel for deltakelse. Den kan inneholde både høytlesning og bokanbefalinger. Innholdet i en bokprat forberedes ofte av de bibliotekansatte, men kan også være i regi av frivillige. Les mer i håndboken og/eller delta på kurs i formidling for å bli tryggere i rollen som bokprater og heve egen formidlingskompetanse.

Håndboken Snakk om bok

Illustrasjoner: Jens Kristensen

Snakk om bok! Ei handbok om bokprat

Bokprat, kaller vi det, når formidlingen er planlagt og rettet mot større eller mindre grupper. Men hvordan kan bokprat gjøres på en engasjerende og profesjonell måte

Strikk og lytt 

Strikk og lytt er et lignende tilbud som bokprat, der publikum inviteres til å lytte på høytlesning og bokanbefalinger mens de strikker. Her er det ofte samarbeid med husflidslag o.l. og bibliotekaren leser utdrag fra litterære tekster. Flere variasjoner av dette har kommet til etter hvert, gjerne med ønske om å treffe andre målgrupper enn den typiske «strikkeren»: Spikk og lytt, Sitt og lytt, Poesiyoga – det er mange variasjonsmuligheter for aktiviteter som kan kombineres med høytlesning. 

Lesesirkler  

En del lesere setter pris på å organisere seg i lesesirkler, ofte etter eget initiativ. Hensikten er å dele leseopplevelser med hverandre, gjerne ved lesing av samme bok – eller ved å fordype seg i et tema. Bibliotek kan også ta initiativ til opprettelse av lesesirkler, eller de kan støtte private lesesirkler med tilgang på møtelokale og hjelp til å finne litteratur. Innlån av flere eksemplarer av samme tittel kan være utfordrende. God kontakt med deltakerne i lesesirkelen kan bidra til at de velger titler som ikke er blant de nyeste utgivelsene. Det kan gjøre praktisk administrasjon av lån enklere. 

Shared Reading / Samlesing 

Litterære pusterom er et av navnene på lesestunder etter Shared Reading-metoden. Metoden går ut på å lese en skjønnlitterær tekst høyt i en gruppe, for så å ha en samtale om teksten etterpå. Det er en leseleder som styrer gruppen. Først leser gruppen en novelle, så et dikt. Fokuset i samtalen er ikke på litterær analyse, men på opplevelsen av teksten. Vi undrer oss sammen. Målet er ikke å komme fram til en felles tolkning, men å bringe inn forskjellige perspektiv og opplevelser av teksten, slik at vi utvider opplevelsen for hverandre. Vi leser for å bli klokere på oss selv – og andre. Metoden kan brukes overfor ulike målgrupper, både barn og unge, voksne og eldre. Den kan passe i grupper med mennesker som leser mye, og for dem som ikke kan lese selv. 

Shared Reading-metoden har sin opprinnelse i England, men har nå spredd seg i flere land. Prosjekt som «Litterære pusterom – Shared Rading for større livskvalitet» og FiF-prosjektet har bidratt til at det nå finnes sertifiserte leseledere i hele landet, i bibliotek og blant frivillige. Fylkesbibliotekene har videreført et nasjonalt nettverk av leseledere, og det er utviklet en egen ressursside for Shared Reading – samlesing under bibliotekutvikling.no. 

Shared reading

Alle som har kjærlighet til litteratur kan ta leselederkurs og arrangere lesestunder. Her finner du ressurser og informasjon om shared reading for alle som er interessert