Hvor finner vi eksterne prosjektmidler?

Fylkesbibliotekene/fylkeskommunen oppfordrer til å søke om prosjektmidler der det er mulig.  

Prøv å gjøre prosjektsøknader til en normaltilstand og drifts-oppgave. Ha gjerne noen prosjektideer liggende et sted i bakhodet, slik at du går og tenker «hvis jeg hadde hatt x kr ekstra, skulle vi ha satt i gang med …» og «neste gang det lyses ut prosjektmidler, skal jeg forsøke å søke om penger til …». Du får selvsagt ikke støtte hver gang, men sjansene øker hvis du søker ofte.  

De vanligste tilskuddskildene for folkebibliotekene er  

I tillegg finnes det en rekke lokale og regionale støtteordninger. Fylkeskommunene har ulike tilskuddsordninger innen kulturfeltet som bibliotek kan ha mulighet til å søke på, og flere fylkeskommuner har egne tilskuddsordninger for bibliotek. Noen regionale stiftelser har store midler, som ofte krever ambisiøse planer til gjengjeld. Kanskje kan den lokale sanitetsforeningen eller sparebanken gi en gave til å utvikle barneavdelingen, eller til å komme i gang med Bokstart?  

På bibliotekutvikling.no finner du en oversikt over andre aktuelle tilskuddsordninger.  

Andre tilskuddordninger for bibliotek