Ekstra innsats: Søke midler? Hvordan bruke Bærekrakftsbiblioteket i prosjekter

I dette emnet presenteres to prosjekter der Bærekraftsbiblioteket har vært sentralt.

Bærekraftsbiblioteket + barnebokbad = sant

Metoden bak Barnebokbad er utviklet av Vilde Kamfjord. Metoden kan være god å bruke for å snakke om litteratur med alvorlige tema. Det er en pedagogisk metode for gode leseopplevelser og meningsfulle samtaler om litteratur. Barna intervjuer forfatteren med spørsmål de har laget selv, etter først å ha lest boka og siden samtalt om teksten fra tre ulike perspektiver. Metoden legger opp til en prosess der deltakerne ledes inn i teksten; først gjennom høytlesing og siden gjennom tre samtaler. Etter en praktisk innføring i spørsmålsteori (samtale 1) angriper de teksten fra ulike vinkler, via kollektiv erindring (samtale 2) til etikk og dramaturgi (samtale 3). Barnebokbad-metoden kan derfor sies å være et dypdykk i teksten, som inkluderer alle elevene på en trygg måte.

Med utgangspunkt i Bærekraftsbiblioteket og metoden barnebokbad, har Trøndelag fylkesbibliotek gjennomført to prosjekter, støttet av henholdsvis FrittOrd og Kulturrådet. Prosjektet Det har ikke vi råd til – hva forteller den norske barnelitteraturen om å være fattig i Norge? tok utgangspunkt i boklista til mål 1; fattigdom. Her finner vi flere bøker som passer til mellomtrinnet, som skildrer den vanskelige barnefattigdommen med alvor, men også humor og varme.

Barnebokbad på Kimen bibliotek og kulturhus med forfatter Harald Nortun.

Lån en forsker

Her kommer noe om Lån en forsker.