Innsjekk: Standpunkt

Standpunkt er en innsjekkøvelse som kan varieres i det uendelige og tilpasses til akkurat det dere skal jobbe med. Øvelsen er enkel og fleksibel, nær sagt uavhengig av tid til disposisjon og antallet deltakere

Illustrasjon av fire personer med forskjellige standpunkt

Du trenger

  • God plass i rommet
  • 5–50 personer

Metode

Standpunktøvelsen kan benyttes bare for at folk skal bli kjent og for å skape god stemning, men den kan også brukes i en mer faglig tilnærming. Ofte brukes den som en kombinasjon av sosialt og faglig. Det er spørsmålene som blir stilt, som bestemmer hvordan retningen og utbyttet blir. Det er ofte vellykket å starte med noen spørsmål som skaper uformell stemning. Deretter kan det legges opp til noen runder hvor dere kobler tettere til dagens tema, som forventninger til oppgaven og faglige spørsmål.

Opplegget går ut på å gi uttrykk for mening ved å plassere seg i rommet. Det kan være ved å danne en imaginær linje, å danne en stor sirkel, eller ved å stille seg i hjørnene i rommet. Etter hvert som spørsmålsrundene kommer, skal deltakerne synliggjøre hvordan de stiller seg, ved å innta aktuell plassering.

Eksempler på sosiale spørsmålsrunder:

  • Still dere på rekke etter fornavn (alfabetet A-å)
  • Ordne dere etter fødselsdag (måneder i året)
  • Still dere opp i hver ende av linjen etter hva dere foretrekker (fisk eller kjøtt, danse eller løpe)
  • Still dere på rekke etter hvor lang reisetid dere hadde for å komme hit
  • Gå i det hjørnet i rommet som viser hvor dere bor (sør, nord, vest, øst), hvilken årstid dere liker best (sommer, vinter, høst, vår), etc.

Eksempler på faglige runder:

  • Still opp etter hvor lenge dere har jobbet i denne bransjen, eller vært ansatt på dette stedet.
  •  Still dere opp i hver ende av linjen etter dere anser som viktigst inn i dette arbeidet, resultater eller relasjoner.
  • Organiser dere etter kjennskap til dagens tema (kan stille opp på linje eller i sirkel, avhengig av antall og plass i rommet).

Når alle har inntatt sin posisjon, kan fasilitator invitere deltakerne inn til å fortelle i gruppa, ved å stille ett eller flere oppfølgingsspørsmål til standpunktet. Deretter kan det tas nye spørsmålsrunder.

Tilbake til kurs