Innsjekk: To sannheter, én løgn

To sannheter og én løgn egner seg godt i oppstarten av en samskapingsprosess (eller prosjektstart) for å skape en uformell stemning hvor deltakerne blir bedre kjent med hverandre.

Illustrasjon av mann med lang Pinocchioaktig nese og tre tomme snakkebobler

Du trenger

  • En liten gruppe (4-10 personer)
  • Stoler i sirkel

Metode

To sannheter, én løgn er en måte for en ny gruppe å se bak titler, roller og profesjon. Metoden legger et godt grunnlag for tillit og trygghet i samskapingen videre.

Be alle deltakerne om å tenke over to ting om dem selv som er sanne, og en ting som ikke er sann. Formuler en påstand som «jeg har hoppet 50 hopp i fallskjerm» eller «jeg har vært medlem i … siden jeg var åtte år» eller noe lignende. Velg ut ting som er spesielle for deg, ikke noe som kan gjelde de fleste andre. Når alle har plukket ut tre ting, tar dere en runde hvor hver og en presenterer de tre påstandene om seg selv i vilkårlig rekkefølge. Deretter skal de andre gjette på hva som er sant eller usant. Når alle har gjettet, avsluttes runden med at den som har presentert gir de andre fasiten.

Tilbake til kurs